Γιατί πρέπει να ταυτοποιήσω τον λογαριασμό μου;

Προκειμένου να συμμορφωθούμε με τους κανονισμούς περί τυχερών παιγνίων είμαστε υποχρεωμένοι να ταυτοποιήσουμε το ονοματεπώνυμο και την ηλικία των παικτών μας, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν είναι εφικτή η συμμετοχή ανηλίκων σε τυχερά παίγνια.