Τι έγγραφα πρέπει να στείλω και πώς μπορώ να το κάνω;

Παρακαλούμε αναφορτώστε ή στείλτε στο support@bwin.gr ένα σαρωμένο αντίγραφο ή μία φωτογραφία της ταυτότητας, του διαβατηρίου ή του διπλώματος οδήγησης καθώς και ένα αποδεικτικό διεύθυνσης όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, κινήσεις τραπεζικού λογαριασμού ή εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογικής δήλωσης. Τα αποδεικτικά διεύθυνσης θα πρέπει να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου τριμήνου και σε όλα τα έγγραφα θα πρέπει να είναι εμφανείς και οι τέσσερις γωνίες.