Επεξεργασία του στοιχήματός μου

Επεξεργασία του στοιχήματός μου

Γενικοί όροι συμμετοχής

 1. Η ενότητα "Επεξεργασία του στοιχήματός μου" διατίθεται για επιλεγμένες διοργανώσεις, αγώνες και αγορές σε μεγάλη ποικιλία αθλημάτων, τόσο προ αγώνα όσο και live.
 2. Όταν υποβληθεί ένα αίτημα τύπου "Επεξεργασία του στοιχήματός μου", τότε το τρέχον στοίχημα υπόκειται σε Cash Out πριν από την τοποθέτηση του νέου στοιχήματος, με τις επεξεργασμένες αλλαγές.
 3. Ενδέχεται να υπάρξει καθυστέρηση του στοιχήματος κατά την επαλήθευση του αιτήματος "Επεξεργασία του στοιχήματός μου". Εάν η τιμή αλλάξει ή η αγορά κλείσει κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, τότε το αίτημα "Επεξεργασία του στοιχήματός μου" ενδέχεται να μην έχει επιτυχή έκβαση.
 4. Οποιεσδήποτε ρυθμίσεις υπάρχουν σχετικά με τις αλλαγές τιμών Cash Out και/ή τις αλλαγές αποδόσεων κουπονιών θα συνεχίσουν να ισχύουν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας "Επεξεργασία του στοιχήματός μου". Αυτές οι ρυθμίσεις μπορούν να τροποποιηθούν εντός των "Ρυθμίσεων στοιχήματος" στον λογαριασμό του παίκτη.
 5. Σε περίπτωση που κάποια επιλογή αναβληθεί ή κλείσει μετά από το αίτημα του πελάτη και πριν από την ολοκλήρωση της διαδικασίας "Επεξεργασία του στοιχήματός μου", τότε η εν λόγω διαδικασία δεν θα είναι επιτυχής.
 6. Εάν ένα αίτημα για "Επεξεργασία του στοιχήματός μου" δεν είναι επιτυχής μετά την επιβεβαίωση του αιτήματος, το αρχικό στοίχημα ενδέχεται να έγινε Cash Out, που σημαίνει ότι η αξία Cash Out του αρχικού στοιχήματος επιστράφηκε στον λογαριασμό του παίκτη εσφαλμένα. Θα προσπαθήσουμε να διασφαλίσουμε ότι τέτοια στοιχήματα επιστρέφονται στην πρότερη κατάσταση πριν από την αποτυχημένη διαδικασία "Επεξεργασία του στοιχήματός μου", υπό την προϋπόθεση ότι το στοίχημα δεν έχει ακόμη διακανονιστεί. Διατηρούμε το δικαίωμα να ανακτήσουμε οποιαδήποτε ποσά επιστράφηκαν εσφαλμένα στο υπόλοιπο των λογαριασμών παικτών. 
 7. Εάν το αίτημα "Επεξεργασία του στοιχήματός μου" ήταν επιτυχημένο, η νέα επιλογή στοιχήματος θα τοποθετηθεί χρησιμοποιώντας (i) είτε ποσό ίσο με το Cash Out του αρχικού στοιχήματος και, εφόσον ισχύει, (ii) είτε το αυξημένο/μειωμένο ποντάρισμα που επιλέχθηκε μετά τη διαδικασία "Επεξεργασία του στοιχήματός μου". Τα στοιχεία πονταρίσματος θα εμφανιστούν στην ενότητα "Τα στοιχήματά μου" του λογαριασμού παίκτη.
 8. Η αξία Cash Out υπόκειται σε αλλαγή σύμφωνα με τη γενική αγορά, ενώ η διαδικασία "Επεξεργασία του στοιχήματός μου" εξακολουθεί να τρέχει.  
 9. Σε περίπτωση που η επεξεργασία ενός στοιχήματος έγινε μέσω της διαδικασίας "Επεξεργασία του στοιχήματός μου", το τελικό ποντάρισμα στο τελευταίο διακανονισμένο στοίχημα θα μπορεί να συμβάλει στο πλαίσιο απαίτησης επιστροφής, υπό την προϋπόθεση ότι οι επιλογές πληρούν τα κριτήρια πρόκρισης. Αυτό σημαίνει ότι το αρχικό ποντάρισμα που τοποθετήθηκε στο αρχικό στοίχημα δεν θα λαμβάνεται υπόψη για σκοπούς επιστροφής.
 10. Με τη χρήση της λειτουργίας "Επεξεργασία του στοιχήματός μου" ενδέχεται να επηρεαστεί η επιλεξιμότητα του στοιχήματός σας για διαθέσιμες προσφορές. Αποτελεί δική σας ευθύνη να ελέγξετε τους όρους συμμετοχής που ισχύουν για κάθε προσφορά προτού χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία "Επεξεργασία του στοιχήματός μου". 
 11. Η διαθεσιμότητα της λειτουργίας "Επεξεργασία του στοιχήματός μου" δεν είναι εγγυημένη και δεν προσφέρεται για όλα τα είδη στοιχήματος.
 12. Όταν η λειτουργία "Επεξεργασία του στοιχήματός μου" είναι διαθέσιμη προ διοργάνωσης και δεν καλύπτουμε τη διοργάνωση live, τότε η λειτουργία "Επεξεργασία του στοιχήματός μου' θα είναι διαθέσιμη μόνο πριν από την έναρξη της διοργάνωσης.
 13. Η λειτουργία "Επεξεργασία του στοιχήματός μου" θα λαμβάνει υπόψη όλα τα στοιχηματικά όρια, που θα υπολογίζονται με τον ίδιο τρόπο όπως και στην περίπτωση οποιουδήποτε άλλου στοιχήματος. Όταν η λειτουργία "Επεξεργασία του στοιχήματός μου" οδηγεί στην επίτευξη κάποιου ορίου στοιχήματος, τότε ενδέχεται το αίτημα για "Επεξεργασία του στοιχήματός μου" να απορριφθεί.
 14. Δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη εάν η λειτουργία "Επεξεργασία του στοιχήματός μου" δεν είναι διαθέσιμη για τεχνικούς λόγους και τα στοιχήματα θα ισχύουν σύμφωνα με την αρχική τοποθέτηση οποιασδήποτε αντίστοιχης χρονικής περιόδου.
 15. Διατηρούμε το δικαίωμα να αποδεχθούμε ή να απορρίψουμε οποιοδήποτε αίτημα στοιχήματος/πονταρίσματος για οποιοδήποτε άθλημα, διαγωνισμό, αγορά ή είδος στοιχήματος κατά τη χρήση της διαδικασίας "Επεξεργασία του στοιχήματός μου".
 16. Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε, να αναστείλουμε ή να αφαιρέσουμε τη λειτουργία "Επεξεργασία του στοιχήματός μου" ανά πάσα στιγμή για οποιαδήποτε διοργάνωση, αγώνα ή αγορά. Οποιαδήποτε στοιχήματα τοποθετήθηκαν σε παρόμοιες διοργανώσεις, αγώνες ή αγορές πριν από παρόμοια τροποποίηση, αναστολή ή αφαίρεση της λειτουργίας "Επεξεργασία του στοιχήματός μου", θα ισχύουν σύμφωνα με την αρχική τοποθέτηση.
 17. Διατηρούμε το δικαίωμα να αναιρέσουμε τον διακανονισμό ενός στοιχήματος, η επεξεργασία του οποίου έγινε με χρήση του "Επεξεργασία του στοιχήματός μου" εάν το στοίχημα ή η αγορά διακανονίστηκαν εσφαλμένα.