Πώς μπορώ να ξέρω τι ποσό μπορώ ακόμη να καταθέσω;

Εάν δεν είστε σίγουροι εάν μπορείτε να καταθέσετε ένα συγκεκριμένο ποσό, παρακαλούμε συμβουλευτείτε το λογαριασμό σας και δείτε την ενότητα “Πληρωμές – Καταθέσεις”, όπου θα βρείτε μια επισκόπηση συναλλαγών που αναφέρει μεταξύ άλλων όλες σας τις καταθέσεις. Εάν δοκιμάσετε να καταθέσετε περισσότερα από το όριο κατάθεσής σας, η κατάθεση θα απορριφθεί.