Έχω μετακομίσει. Πώς μπορώ να αλλάξω τη διεύθυνση κατοικίας μου και τις ρυθμίσεις χώρας;

Τη διεύθυνσή σας (εντός Ελλάδας) μπορείτε να την αλλάξετε ο ίδιος ενώ είστε συνδεδεμένος, από το “Ο λογαριασμός μου / Ρυθμίσεις: Προσωπικά στοιχεία”. Παρακαλούμε σημειώστε πως αλλαγή διεύθυνσης από τον ίδιο τον παίχτη επιτρέπεται μόνο σε λογαριασμούς που δεν έχουν ταυτοποιηθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση, για να αλλάξετε τη διεύθυνσή σας, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών και να αποστείλετε ένα αποδεικτικό της καινούργιας διεύθυνσης κατοικίας.

Παρακαλούμε επίσης σημειώστε πώς δεν είναι δυνατό να αλλάξει η χώρα διαμονής στο λογαριασμό σας στη bwin.