Έχω μετακομίσει. Πώς μπορώ να αλλάξω τη διεύθυνση κατοικίας μου και τις ρυθμίσεις χώρας;

Τη διεύθυνσή σας (εντός Ελλάδας) μπορείτε να την αλλάξετε μέσω της ενότητας Ο λογαριασμός μου / Ρυθμίσεις: Προσωπικά στοιχεία. Παρακαλούμε σημειώστε πως αλλαγή διεύθυνσης από τον ίδιο τον παίκτη επιτρέπεται μόνο σε λογαριασμούς που δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Σε κάθε άλλη περίπτωση, για να αλλάξετε τη διεύθυνσή σας, θα χρειαστεί να επικοινωνήσετε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και να αποστείλετε ένα αποδεικτικό της καινούργιας διεύθυνσης κατοικίας.

Παρακαλούμε επίσης σημειώστε πως δεν είναι δυνατό να αλλάξει η χώρα διαμονής στον λογαριασμό σας.