Φίλτρα

Οι σελίδες "Τα στοιχήματά μου" βελτιστοποιούνται για να σας παρέχουν μια συνολική εικόνα του στοιχηματικού ιστορικού σας. Αυτή η σελίδα διαθέτει προκαθορισμένα φίλτρα βάσει κατάστασης που διευκολύνει την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε συγκεκριμένες ομάδες στοιχημάτων.

Αυτά τα φίλτρα είναι:

  • Ανοιχτό -> περιλαμβάνει όλα τα στοιχήματα που δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί/δεν έχουν αποτέλεσμα
  • Κερδισμένο -> περιλαμβάνει όλα τα στοιχήματα που έχουν κερδηθεί
  • Χαμένο -> περιλαμβάνει όλα τα στοιχήματα που έχουν χαθεί
  • Ακυρωθέν -> όλα τα στοιχήματα που έχουν ακυρωθεί λόγω διαφορετικών κανόνων/συνθηκών.
  • Όλα -> εμφανίζει όλα τα στοιχήματα σε μία σελίδα

Για να έχετε πρόσβαση στο περιεχόμενο κάθε φίλτρου, επιλέξτε το φίλτρο πατώντας στη μπάρα. Η επιλεγμένη μπάρα θα επισημανθεί με κίτρινο. Το περιεχόμενο καταχωρείται ανά ημερομηνία, με τα πιο πρόσφατα στοιχήματα στην αρχή.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η μπάρα “Περισσότερα” αποτελεί αναδιπλούμενο μενού όπου μπορείτε να επιλέξετε πρόσθετα φίλτρα. Ο αριθμός δίπλα σε κάθε φίλτρο υποδηλώνει τα διαθέσιμα στοιχήματα. Για να κλείσετε ολόκληρη τη σελίδα "Τα στοιχήματά μου", πατήστε στο πλήκτρο  .