Πώς θα ξέρω τι ποσό μπορώ ακόμη να καταθέσω;

Εάν δεν γνωρίζετε εάν μπορείτε να καταθέσετε κάποιο συγκεκριμένο ποσό, συμβουλευτείτε τον λογαριασμό σας και δείτε την ενότητα 'Ιστορικό πληρωμών' όπου θα δείτε την επισκόπηση συναλλαγών που – μεταξύ άλλων– περιλαμβάνει όλες σας τις καταθέσεις. Εάν προσπαθήσετε να καταθέσετε περισσότερα από το μηνιαίο σας όριο, η κατάθεσή σας θα απορριφθεί.