Γενικοί όροι και προϋποθέσεις του Live Video

§ 1 Χρήση και Πρόσβαση στο bwin Live Video

 • (1) Μόνο πελάτες της bwin έχουν δικαίωμα πρόσβασης στο bwin Live Video. Πελάτης για τους σκοπούς των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων νοείται οποιοδήποτε πρόσωπο έχει ανοίξει λογαριασμό στην bwin και έχει υπόλοιπο λογαριασμού με θετικό πρόσημο (δεν λαμβάνονται υπόψη τα χρήματα μπόνους) ή υπήρξε ενεργός εντός των τελευταίων 24 ωρών.

 • (2) Δεν υπάρχει συγκεκριμένη λίστα γεωγραφικών περιοχών όπου η bwin μπορεί γενικά να μεταδώσει το bwin Live Video. Η λίστα προγραμματισμένων αγώνων θα δείχνει ποια γεγονότα μπορείτε να δείτε από τη συγκεκριμένη τοποθεσία σας.

 • (3) Επί του παρόντος δεν ισχύει κάποια χρέωση για τη χρήση του bwin Live Video. Όμως, η bwin δύναται οποιαδήποτε στιγμή και κατά τη διακριτική της ευχέρεια να καθιερώσει μια αμοιβή, εγγραφή ή άλλη χρέωση ή προϋπόθεση για τη χρήση του bwin Live Video μετά από τη σχετική ενημέρωση του πελάτη.

 • (4) Η bwin διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την πρόσβαση ή να παύσει την πρόσβαση στο bwin Live Video ή να τροποποιήσει, να αναστείλει ή να διακόψει το bwin Live Video κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς να ενημερώσει τον πελάτη. Όλα τα περιεχόμενα που έχουν προγραμματιστεί για το bwin Live Video μπορούν να αλλάξουν και η bwin δύναται να τροποποιήσει, να αναστείλει, να αντικαταστήσει ή να αποσύρει τα περιεχόμενα του bwin Live Video κατά τη διακριτική της ευχέρεια και χωρίς να ενημερώσει τον πελάτη. Η bwin δεν προσφέρει ακουστικά σχόλια για κάθε γεγονός, καθώς τα ακουστικά σχόλια προσφέρονται μόνο για επιλεγμένα γεγονότα.

 • (5) Με την πρόσβαση στο bwin Live Video ο πελάτης αποδέχεται τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις.

§ 2 Τεχνικές Προδιαγραφές

 • (1) Η bwin συνιστά χρήση σύνδεσης στο Διαδίκτυο σταθερής χρέωσης με ταχύτητα τουλάχιστον 500 kbps (ADSL). Η συνεχής ροή μπορεί να προκαλέσει υψηλά κόστη χρήσης Διαδικτύου.

 • (2) Οι συνιστώμενες απαιτήσεις συστήματος είναι 256 MB RAM, επεξεργαστής 1 GHz και Adobe Flash Player 8.0 ή μεταγενέστερο.

§ 3 Πιθανή Καθυστέρηση Χρόνου

 • Η bwin υπογραμμίζει ότι παρά το γεγονός ότι το bwin Live Video διαφημίζεται ως «ζωντανό» (live), μπορεί να υπάρχει μια καθυστέρηση στη ροή του streaming για λίγα δευτερόλεπτα, η οποία μπορεί να κυμαίνεται από 2 έως 4 δευτερόλεπτα, αν και η ακριβής καθυστέρηση ροής δεν μπορεί να προβλεφθεί. Η bwin δεν αναλαμβάνει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια μπορεί να προκύψει από την καθυστέρηση επειδή ο πελάτης εμπιστεύεται το bwin Live Video.

§ 4 Αποποίηση Ευθύνης

 • (1) Η bwin ρητά αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης σε περίπτωση που το bwin Live Video διακοπεί ή παρουσιάσει σφάλμα ή ότι δεν θα είναι διαθέσιμο στους πελάτες κατά τη διάρκεια των προγραμματισμένων ωρών. Η bwin περαιτέρω αποποιείται οποιασδήποτε ευθύνης ότι το bwin Live Video αντεπεξέρχεται στις τεχνικές προδιαγραφές του πελάτη ή ότι θα λειτουργήσει σε σύνδεση με οποιοδήποτε συγκεκριμένο λογισμικό ή υλικό.

 • (2) Η bwin δεν εγγυάται σταθερή ποιότητα βίντεο για την υπηρεσία bwin Live Video, καθώς η παράδοση εξαρτάται από τη σύνδεση Ίντερνετ του χρήστη, κάτι που είναι πέραν της επιρροής της bwin. Η προσφερόμενη ποιότητα εικόνας και το μέγεθος μπορεί να διαφέρουν από γεγονός σε γεγονός.

 • (3) Η bwin δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε θετική ή αποθετική ζημία, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό διαφυγόντων κερδών, απώλειας δεδομένων, επιχειρηματικής φήμης και πελατείας που μπορεί να υποστεί ο πελάτης επειδή εμπιστεύτηκε το bwin Live Video.

§ 5 Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 • (1) Όλα τα περιεχόμενα video που προσφέρονται προστατεύονται από δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Το δικαίωμα χρήσης του bwin Live Video είναι μη αποκλειστικό, μη μεταβιβάσιμο και ανακλητό και παραχωρείται μόνο για προσωπικούς, ιδιωτικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, εμπορικού σήματος και άλλης ιδιοκτησιακής φύσης δεν πρέπει να παραβιάζονται με τη χρήση εκ μέρους του πελάτη. Σε αντίθετη περίπτωση, η bwin δικαιούται να παύσει αυτόματα το δικαίωμα χρήσης του bwin Live Video από τον αντίστοιχο πελάτη.

 • (2) Οι πελάτες απαγορεύεται να αντιγράφουν, να αποθηκεύουν, να τροποποιούν ή να διανέμουν το περιεχόμενο του bwin Live Video ή να υποστηρίζουν τρίτα μέρη σε τέτοιες ενέργειες.

 • (3) Το περιεχόμενου του bwin Live Video απαγορεύεται να αναμεταδίδεται από έναν Πελάτη σε ευρύ κοινό, ανεξάρτητα από το αν θα επιβάλει κάποια χρέωση για αυτό και κανένας Πελάτης δεν πρέπει να υποστηρίζει τρίτα μέρη σε τέτοιες ενέργειες.

 • (4) Σε οποιοδήποτε πελάτη παραβιάζει τις διατάξεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων μπορεί να ασκηθεί δίωξη για ζημίες. Αυτό περιλαμβάνει παραβίαση των δικαιωμάτων τρίτων μερών, οι οποίοι επίσης μπορεί να διώξουν έναν πελάτη.