Μπορεί κανείς να εγγραφεί πάνω από μια φορά;

Όχι. Μόνο μία φορά μπορεί κανείς να εγγραφεί ως πελάτης στην bwin. Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία την εγγραφή σας, τα στοιχεία σας έχουν αποθηκευτεί στη βάση δεδομένων μας και δεν επιτρέπεται εκ νέου εγγραφή. Σε περίπτωση εκ νέου εγγραφής με αναφορά ψευδών στοιχείων η bwin έχει το δικαίωμα να κλείσει τον πρόσθετο λογαριασμό bwin. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε μεταβείτε στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών.