Το στοίχημά μου διευθετήθηκε λάθος.

Εάν θεωρείτε ότι κάναμε κάποιο λάθος κατά τη διευθέτηση του στοιχήματός σας, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, αναφέροντας τον αντίστοιχο κωδικό κουπονιού. Σε περίπτωση, που είστε σε θέση να τεκμηριώσετε τη θέση σας με βάση επίσημη πηγή (για παράδειγμα: σύνδεσμος για τον αγώνα στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας), τότε σας παρακαλούμε να μας στείλετε αυτήν την πρόσθετη πληροφορία μαζί με το ερώτημά σας.