Πώς μπορώ να κλείσω/να ζητήσω τη φραγή του λογαριασμού μου;

Μπορείτε να θέσετε σε φραγή το λογαριασμό σας ανά πάσα στιγμή από την ενότητα “Ο λογαριασμός μου / Κλείσιμο λογαριασμού”, ή να αιτηθείτε τη φραγή μέσω e-mail στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας. Μπορείτε να αποκλείσετε τον εαυτό σας για 1 μήνα, 3 μήνες, 6 μήνες ή αόριστο χρονικό διάστημα (τουλάχιστον 1 έτους).

Προσοχή: η φραγή που θα επιβάλετε δεν μπορεί να ανακληθεί πριν από την ολοκλήρωσή της. Μετά τη λήξη της προθεσμίας (1 εβδομάδα / 1 μήνας / 3 μήνες), ο λογαριασμός σας θα ανοίξει ξανά αυτόματα. Η φραγή για αόριστο χρονικό διάστημα διαρκεί τουλάχιστον 6 μήνες, ενώ ο λογαριασμός δεν ανοίγει ξανά αυτόματα.

Παρακαλούμε ζητήστε την ανάληψη του ποσού που βρίσκεται στο λογαριασμό σας. Περαιτέρω πληρωμές σε εν φραγή λογαριασμό δεν επιτρέπονται για το διάστημα ισχύος της φραγής. Μπορείτε να εξακολουθείτε να κάνετε login με τα στοιχεία πρόσβασής σας και να διαχειρίζεστε το λογαριασμό σας. Εφόσον επιθυμείτε το κλείσιμο του λογαριασμού σας, ώστε να μην μπορείτε πλέον να συνδεθείτε σε αυτόν, παρακαλούμε αποστείλετε ένα σχετικό αίτημα στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας, με τα στοιχεία ονοματεπώνυμου, διεύθυνσης κατοικίας, ημ. γέννησης και διεύθυνσης e-mail σας που έχετε δηλώσει.

Τα προσωπικά σας στοιχεία δε διαγράφονται ούτε σε περίπτωση ίδιας φραγής, ούτε σε περίπτωση κλεισίματος από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας. Για λόγους δικής σας ασφαλείας, τα στοιχεία αυτά διατηρούνται μέχρι τη λήξη της προθεσμίας παραγραφής που προβλέπεται από τον νόμο, καθώς ενδέχεται να κριθούν απαραίτητα σε περίπτωση αγωγής, άσκησης έννομου συμφέροντος ή υπεράσπισης ενώπιον διοικητικών αρχών ή δικαστηρίων. Ο χρήστης μπορεί να αιτηθεί τη διαγραφή των στοιχείων του μετά τη λήξη της προσθεσμίας. Επίσης σημειώστε ότι δεν είναι δυνατό το άνοιγμα νέου λογαριασμού, εφόσον έχει επιβληθεί φραγή σε προηγούμενο λογαριασμό.