Έχω προχωρήσει σε φραγή ή ζητήσει το κλείσιμο του λογαριασμού μου, όμως επιθυμώ να χρησιμοποιήσω ξανά τις υπηρεσίες σας.

Η φραγή του λογαριασμού δεν μπορεί να ανακληθεί από τον πελάτη πριν από το πέρας της ισχύουσας περιόδου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας (1 εβδομάδας/1 μήνα/3 μηνών) ο λογαριασμός ανοίγει αυτόματα. Η φραγή αορίστου χρόνου διαρκεί τουλάχιστον 6 μήνες, ενώ ο λογαριασμός δεν ανοίγει ξανά αυτόματα.