Οι άδειές μας

Bwin.gr Limited, πάροχος της παρούσας δικτυακής τοποθεσίας, είναι κάτοχος των Αδειών με στοιχεία: (α) Ε.Ε.Ε.Π.-HGC-000014-LH για Άδεια Τύπου 1 για Διεξαγωγή Διαδικτυακού Στοιχήματος και (β) Ε.Ε.Ε.Π.-HGC-000015-LH για Άδεια Τύπου 2 για τη Διεξαγωγή Λοιπών Διαδικτυακών Παιγνίων.


Bwin.gr Limited
Κωδικός εταιρίας: C57513
Μητρώο εταιριών: Εμπορικό Μητρώο Μάλτας
Καταστατική έδρα: Penthouse Spinola Business Centre, Number 46, St Christopher Street, Valletta, Malta, VLT 1464