Πολιτική χρήσης

Η χρήση της παρούσας ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο για προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς. Κάθε άλλη χρήση απαγορεύεται αυστηρά. Εάν έχετε πρόσβαση ή κάνετε χρήση αυτής της ιστοσελίδας συμφωνείτε με τα ακόλουθα:

  1. Δεν θα χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα για να παρέχετε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της εταιρίας σε τρίτο πρόσωπο, εκτός από δικούς σας προσωπικούς και μη εμπορικούς σκοπούς.
  2. Δεν θα χρησιμοποιείτε την επωνυμία bwin, το εμπορικό σήμα bwin ή το περιεχόμενο της ιστοσελίδας www.bwin.gr για άλλους σκοπούς εκτός από προσωπικούς ή μη εμπορικούς.
  3. Δεν θα συλλέγετε, αντιγράφετε, αποκόπτετε και/ή αναπαράγετε σε άλλη ιστοσελίδα ή online περιβάλλον οποιαδήποτε πληροφορία/υλικό από την ιστοσελίδα www.bwin.gr, είτε με χρήση λογισμικού "screen scraping", "spiders" είτε με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο.
  4. Δεσμεύεστε νομικά από τους όρους της παρούσας πολιτικής χρήσης.