Όταν θέλω να καταθέσω λαμβάνω το μήνυμα «προέκυψε κάποιο τεχνικό σφάλμα».

Σε περίπτωση που λάβετε κάποιο μήνυμα ότι προέκυψε κάποιο τεχνικό σφάλμα επαναλάβετε την προσπάθεια κατάθεσης μετά από λίγο. Εάν και πάλι δεν μπορείτε να προβείτε σε καταθέσεις επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, αναφέροντας το όνομα χρήστη σας το όνομά σας, το επώνυμό σας, και την ημερομηνία γέννησής σας που έχετε ορίσει στο λογαριασμό bwin καθώς και το ακριβές μήνυμα σφάλματος.