Πατήστε για να πάτε “Πίσω” στην προηγούμενη σελίδα

Εκτός από το πλήκτρο “πίσω” και το πλήκτρο για το “κλείσιμο” σελίδας μπορείτε επίσης να μετακινηθείτε  από αριστερά προς τα δεξιά πάνω από τη σελίδα για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα ή να κλείσετε μια σελίδα επικάλυψης (π.χ. κουπόνι, "Τα στοιχήματά μου", κ.λπ.).