Πατήστε το όνομα πρωταθλήματος για απευθείας πρόσβαση σε όλες τις διοργανώσεις αυτού του πρωταθλήματος.

Στην προβολή διοργανώσεων, το όνομα πρωταθλήματος είναι ένας ενεργός σύνδεσμος για τη διαδρομή αθλήματα->χώρα->πρωτάθλημα.

Εάν πατήσετε στο “όνομα πρωταθλήματος”, θα μεταφερθείτε απευθείας στην πλήρη προβολή πρωταθλήματος (π.χ. λίστα όλων των διοργανώσεων γι' αυτό το πρωτάθλημα).