Ισχύουν οι ίδιοι στοιχηματικοί κανόνες στα esports;

Κατά κύριο λόγο ναι, με κάποιες βασικές εξαιρέσεις. Θα βάλουμε τα δυνατά μας να μεταφέρουμε οποιουσδήποτε αγώνες eSoccer (ποδοσφαιρικούς αγώνες esport) στο διαγωνιστικό μέρος. Ο χρόνος του αγώνα θα εξαρτάται από τους μεμονωμένους διαγωνισμούς και όλα τα αποτελέσματα θα διακανονίζονται βάσει των επίσημων αποτελεσμάτων στις δικτυακές τοποθεσίες των διαγωνισμών. 
Για οποιαδήποτε διοργάνωση eSoccer/eMotorsport ή άλλη διοργάνωση esport που βασίζεται σε πραγματικό άθλημα, θα ισχύουν τα μέγιστα όρια αποπληρωμών για esports - όχι εκείνα των πραγματικών αθλημάτων. Παρακαλούμε δείτε τους κανόνες αθλημάτων και τους κανόνες esport για όλες τις λεπτομέρειες.