Φορολογία αθλητικών στοιχημάτων στην Ελλάδα

Τα στοιχήματα που τοποθετούνται από πελάτες με μόνιμη κατοικία στην Ελλάδα τοποθετούνται σε στήλες του €0,10 η κάθε μία (π.χ. το συνολικό ποντάρισμα ύψους €2,50 θα δημιουργήσει 25 στήλες του €0,10). Τα στοιχήματα υπόκεινται στην παρακάτω φορολόγηση:

  • 0% φορολόγηση για μια νικητήρια στήλη έως και τα €100
  • 15% φορολόγηση για μια νικητήρια στήλη μεταξύ €100,01 και €500
  • 20% φορολόγηση για μια νικητήρια στήλη πάνω από €500,01

Η φορολόγηση εφαρμόζεται προοδευτικά - αυτό σημαίνει ότι για τα πρώτα €100 δε θα υπάρχει φορολόγηση, για τα ποσά μεταξύ €100,01 και €500 θα υπάρχει φόρος 15% και φόρος 20% για οποιοδήποτε ποσό από €500,01 και πάνω ανά στήλη. Π.χ. μια νικητήρια στήλη του €1 με απόδοση 151 και μεικτά κέρδη ύψους €151 θα υπόκειται σε φορολόγηση ύψους €7,50 (15% στα €50, το ποντάρισμα δεν υπολογίζεται στη φορολόγηση).