Πώς μπορώ να ζητήσω/αρνηθώ την υπηρεσία ενημέρωσης μέσω SMS;

Στο "Ο λογαριασμός μου / Ρυθμίσεις: Επικοινωνία" έχετε τη δυνατότητα να ζητήσετε ή/και να αρνηθείτε τη λήψη ενημερωτικών SMS. Οι αλλαγές τίθενται σε ισχύ εντός 24 ωρών. Παρακαλούμε λάβετε υπόψη ότι τα μηνύματα SMS αποστέλλονται στον αριθμό του κινητού που έχετε αναφέρει στην εγγραφή σας ή έχετε επιλέξει για την ενημέρωση για τα αποτελέσματα.

Τον αριθμό του κινητού σας μπορείτε να τον αλλάξετε ανά πάσα στιγμή στο "Ο λογαριασμός μου / Ρυθμίσεις: Προσωπικά στοιχεία".