Φορολογία για τον αθλητικό και Εικονικό στοίχημα

Στα Αθλητικά Στοιχήματα και στα εικονικά αθλήματα (Virtual Sports) ο αναλογούν φόρος κερδών παρακρατείται από τον παίκτη και υπολογίζεται επί των καθαρών κερδών ανά δελτίο:

ΚΑΘΑΡΟ ΚΕΡΔΟΣ ΑΝΑ ΔΕΛΤΙΟ ΦΟΡΟΣ ΚΕΡΔΩΝ
Από 0 € έως και το ποσό των 100€ Αφορολόγητο (0%)
Από το ποσό των €100,01 έως και το ποσό των €200 2.5% επί του ποσού που υπερβαίνει τα €100 μέχρι και το ποσό των €200
Από το ποσό των €200,01 έως και το ποσό των €500 5% επί του ποσού που υπερβαίνει τα €200 μέχρι και το ποσό των €500
Από το ποσό των €500,01 και άνω 7.5% επί του ποσού που υπερβαίνει τα €500

Η παρακράτηση φόρου στο αθλητικό στοίχημα εφαρμόζεται προοδευτικά στα καθαρά σας κέρδη: αυτό σημαίνει ότι για τα πρώτα €100 κέρδους, δεν υπάρχει φορολόγηση. Έτσι:

  1. Δελτίο με ποντάρισμα €10, το οποίο κερδίζει €110 δεν θα φορολογηθεί. Αυτό διότι το καθαρό κέρδος δεν ξεπερνάει το αφορολόγητο όριο (€110 μείον €10).
  2. Δελτίο με ποντάρισμα €10, το οποίο κερδίζει €500, φορολογείται σταδιακά. Το καθαρό κέρδος είναι €490 (€500 μείον €10) και τα πρώτα €100 είναι αφορολόγητα. Το ποσό από €100,01 έως €200 φορολογείται με 2,5% (€100 x 2,5% = €2,5). Το ποσό από €200,01 έως €490 φορολογείται με 5% (€290 x 5% = €14,5). Η συνολική φορολόγηση θα είναι €2,5 + €14,5, δηλαδή €17.
  3. Δελτίο με ποντάρισμα €10, το οποίο κερδίζει €1200 φορολογείται σταδιακά. Το καθαρό κέρδος είναι €1190 (€1200 μείον €10) και τα πρώτα €100 είναι αφορολόγητα. Το ποσό από €100,01 έως €200 φορολογείται με 2,5% (€100 x 2,5% = €2,5). Το ποσό από €200,01 έως €500 φορολογείται με 5% (€300 x 5% = €15). Το ποσό από τα 500,01 και πάνω φορολογείται με 7,5% (€690 x 7,5% = €51,75). Η συνολική φορολόγηση θα είναι €2,5 + €15 + €51,75, δηλαδή €69,25.