Τι είναι το χρονικό όριο συνεδρίας;

Με αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να περιορίσετε τις ώρες που αφιερώνετε για παιχνίδι στον λογαριασμό σας κάθε ημέρα/εβδομάδα/μήνα.

Όταν επιλέγετε τα ημερήσια χρονικά όρια συνεδρίας, θα σας ζητηθεί να θέσετε μία τιμή μεταξύ 1 και 24 ωρών, που είναι ο μέγιστος επιτρεπόμενος ημερήσιος χρόνος στον οποίο θα σας επιτραπεί να παίζετε. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος ανά εβδομάδα είναι 168 ώρες. Ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος ανά μήνα είναι 744 ώρες, που αντιστοιχεί σε μήνα με 31 ημέρες. Για τους μήνες με λιγότερες ημέρες, ο μέγιστος επιτρεπόμενος χρόνος σε ώρες θα προσαρμοστεί αυτόματα, εφόσον οι ώρες που έχετε επιλέξει ώρες είναι περισσότερες από όσες έχει συνολικά ο εν λόγω μήνας.

Το σύστημα ξεκινάει την καταμέτρηση κάθε φορά που συνδέεστε (ακόμη κι όταν δεν είστε σε ενεργή παικτική συνεδρία με πραγματικά χρήματα) και σταματάει όταν αποσυνδέεστε.

Ανεξάρτητα από τα όρια που έχετε θέσει στον λογαριασμό σας, καμία αυτοτελής συνεδρία δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από 24 συνεχόμενες ώρες. Όταν αυτό το αυτόματο όριο επιτευχθεί, θα αποσυνδεθείτε. Σε αυτή την περίπτωση, τα όρια που έχετε θέσει θα προσδιορίσουν πότε μπορείτε να επανασυνδεθείτε.