Είδη στοιχημάτων

Το κουπόνι υποστηρίζει 3 διαφορετικά είδη στοιχημάτων. Τα μονά, τα παρολί (Combo) και τα στοιχήματα συστήματος.

  • Μονά -> μπορείτε να τοποθετήσετε τα επιλεγμένα σας στοιχήματα ως μονά στοιχήματα. Σημειώστε ότι θα χρειαστείτε τουλάχιστον ένα στοίχημα στο κουπόνι σας για να τοποθετήσετε ένα μονό στοίχημα.
  • Παρολί -> μπορείτε να τοποθετήσετε ένα στοίχημα ως παρολί/combo. Όλα τα στοιχήματα που προστίθενται στο κουπόνι συνδυάζονται και οι αποδόσεις τους πολλαπλασιάζονται προσφέροντας μια συνολική τιμή απόδοσης. Παρακαλούμε σημειώστε ότι χρειάζεστε περισσότερα από ένα στοιχήματα στο κουπόνι σας για να τοποθετήσετε ένα παρολί στοίχημα.
  • Σύστημα -> ένα στοίχημα συστήματος αποτελεί μια εξελιγμένη μορφή παρολί. Τα στοιχήματα συστήματος σας επιτρέπουν να παίξετε με όλους τους πιθανούς συνδυασμούς των επιλεγμένων στοιχημάτων σας.

Παράδειγμα ενός στοιχήματος συστήματος δύο-από-τρία (σύστημα 2/3). Επιλέγετε 3 διοργανώσεις από τη στοιχηματική προσφορά και επιλέγετε ένα σύστημα δύο-από-τρία. Με αυτόν τον τρόπο, παίζετε όλα τα πιθανά ζεύγη αθροισμάτων που μπορούν να παράγουν τα τρία στοιχήματα. Αυτό αντιστοιχεί σε συνολικά 3 ζεύγη παρολί χρησιμοποιώντας 2 από τα 3 στοιχήματα. Τα είδη συστήματος δημιουργούνται βάσει του αριθμού των στοιχημάτων που προσθέτετε στο κουπόνι σας.