Ποντάρισμα

Το κουπόνι προσφέρει δύο (2) διαφορετικές επιλογές για τον καθορισμό του πονταρίσματος που επιθυμείτε να τοποθετήσετε στις επιλεγμένες διοργανώσεις/πρωταθλήματα. Πιο συγκεκριμένα, στα μονά στοιχήματα και τα στοιχήματα συστήματος, μπορείτε να καθορίσετε το ποντάρισμά σας:

  • Ανά στοίχημα -> όλα τα στοιχήματα θα λάβουν το ίδιο ποντάρισμα
  • Ως σύνολο -> κατανέμει ισομερώς το ποντάρισμα δια τον αριθμό επιλεγμένων στοιχημάτων σε ένα κουπόνι και το τοποθετεί  σε κάθε στοίχημα 

Παράδειγμα: Τρία (3) στοιχήματα προστίθενται στο κουπόνι. Επιλέγεται η μπάρα μονών. Το ποντάρισμα είναι 3 ευρώ.

  • Ποντάρισμα ανά στοίχημα -> 3 ευρώ ποντάρισμα κατανέμονται σε κάθε στοίχημα
  • Ποντάρισμα ως σύνολο -> 1 ευρώ ποντάρισμα κατανέμεται σε κάθε στοίχημα στο κουπόνι (3 ευρώ / 3 στοιχήματα = 1 ευρώ ανά στοίχημα)