Τι είναι το σύστημα Super Heinz;

Σε ένα Super Heinz σύστημα δίνετε εφτά προγνωστικά από τα οποία συνδυάζονται 120 στοιχήματα. 21 συνδυασμοί των δύο, 35 συνδυασμοί των τριών, 35 συνδυασμοί των τεσσάρων, 21 συνδυασμοί των πέντε, 7 συνδυασμοί των έξη και ένας των εφτά. Τουλάχιστον δύο προγνωστικά πρέπει να είναι σωστά για να κερδίσετε - το ακριβές κέρδος εξαρτάται από τον αριθμό των προβλέψεων που θα αποδειχθούν σωστές.