Τι είναι το σύστημα 2/3 (3 στοιχήματα);

Σε ένα σύστημα 2/3 δίνετε τρεις επιλογές από τις οποίες σχηματίζονται τρία διπλά στοιχήματα. Για να κερδίσετε πρέπει τουλάχιστον δύο επιλογές σας να είναι σωστές - το ακριβές κέρδος εξαρτάται από τον αριθμό των προβλέψεων που θα αποδειχθούν σωστές.