Τι είναι το σύστημα 2/5 (10 στοιχήματα);

Σε ένα σύστημα 2/5 δίνετε 5 επιλογές από τις οποίες σχηματίζονται 10 με 2 επιλογές στοιχημάτων. Για να κερδίσετε πρέπει τουλάχιστον 2 επιλογές σας να είναι σωστές - το ακριβές κέρδος εξαρτάται από τον αριθμό των προβλέψεων που θα αποδειχθούν σωστές.