Το στοίχημά μου αξιολογήθηκε (πράσινο χρώμα στο λογαριασμό + αποτέλεσμα), αλλά δεν έχουν πιστωθεί τα κέρδη στο λογαριασμό μου.

Στην περίπτωση αυτή αξιολογήθηκε το στοίχημα, όμως δεν πληρώθηκε ακόμη. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Επικοινωνία, αναφέροντας τον αριθμό του κουπονιού.