Το στοίχημά μου αξιολογήθηκε λάθος.

Εάν θεωρείτε ότι κάναμε κάποιο λάθος κατά την αξιολόγηση του στοιχήματός σας, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, αναφέροντας τον αντίστοιχο αριθμό του κουπονιού. Σε περίπτωση, που είστε σε θέση να τεκμηριώσετε τη θέση σας με βάση επίσημη πηγή (για παράδειγμα: σύνδεση για τον αγώνα στην επίσημη ιστοσελίδα της ομάδας) τότε σας παρακαλούμε να μας στείλετε αυτήν την πρόσθετη πληροφορία μαζί το ερώτημά σας.