Ο παίκτης/ο οδηγός/η ομάδα μου δεν προσήλθε στον αγώνα. Τι γίνεται με το στοίχημά μου;

Ο τρόπος αντιμετώπισης εξαρτάται από το είδος του αθλήματος και το είδος του στοιχήματος που έχετε παίξει. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τους Γενικές Παρατηρήσεις και Ειδικοί κανόνες - Γενική προβολή για όλες τις σχετικές πληροφορίες.