Το στοίχημά μου δεν διακανονίστηκε ακόμη. Πού μπορεί να οφείλεται αυτό;

Παρακαλούμε ελέγξτε πρώτα στο σημείο «Ο λογαριασμός μου»/«Τα στοιχήματά μου» στην αναλυτική προβολή του αντίστοιχου στοιχήματος, αν έχει διεξαχθεί το συμβάν. Εάν έχει διεξαχθεί το συμβάν, έχουν δημοσιευτεί τα αποτελέσματα τουλάχιστον τριάντα λεπτά νωρίτερα και το στοίχημά σας είναι ακόμη ανοικτό, απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, αναφέροντας τον αντίστοιχο αριθμό του κουπονιού (φαίνεται στην αναλυτική προβολή του στοιχήματος). Λάβετε υπόψη ότι μπορεί να προκύψουν καθυστερήσεις κατά τον διακανονισμό επειδή πρέπει να επιβεβαιώνονται τα αποτελέσματα από επίσημες πηγές. Στα στοιχήματα live, ο διακανονισμός των στοιχημάτων διεξάγεται συγχρόνως με την εξέλιξη του παιχνιδιού. Εδώ μπορεί να προκύψουν μεμονωμένες καθυστερήσεις κατά την αξιολόγηση. Για παράδειγμα θα μπορούσε να είναι απαραίτητος κάποιος έλεγχος του βίντεο για να γίνει σωστή αξιολόγηση. Αυτό μπορεί όμως να γίνει μόνο μετά τη λήξη του αγώνα, επειδή κατά κανόνα έχει προτεραιότητα η φροντίδα του στοιχήματος live.