Τι είναι το σύστημα Lucky 15;

Σε ένα Lucky 15 σύστημα δίνετε τέσσερα προγνωστικά, από τα οποία συνδυάζονται σε 15 στοιχήματα: τέσσερα μονά, έξι συνδυασμοί των δύο, τέσσερις συνδυασμοί των τριών και ένα συνδυασμός των τεσσάρων. Για να κερδίσετε πρέπει τουλάχιστον ένα προγνωστικό να είναι σωστό - το ακριβές κέρδος εξαρτάται από τον αριθμό των προβλέψεων που θα αποδειχθούν σωστές.