Τι είναι το σύστημα 4/6 (15 στοιχήματα);

Σε ένα σύστημα 4/6 δίνετε 6 επιλογές από τις οποίες σχηματίζονται 15 με 4 επιλογές στοιχημάτων. Για να κερδίσετε πρέπει τουλάχιστον 4 επιλογές σας να είναι σωστές - το ακριβές κέρδος εξαρτάται από τον αριθμό των προβλέψεων που θα αποδειχθούν σωστές.