Τι είναι το σύστημα 3/5 (10 στοιχήματα);

Σε ένα σύστημα 3/5 δίνετε 5 επιλογές από τις οποίες σχηματίζονται 10 συνδυασμοί των τριών. Για να κερδίσετε πρέπει τουλάχιστον 3 επιλογές σας να είναι σωστές - το ακριβές κέρδος εξαρτάται από τον αριθμό των προβλέψεων που θα αποδειχθούν σωστές.