Τι είναι το σύστημα 7/8 (8 στοιχήματα);

Σε ένα σύστημα 7/8 δίνετε οχτώ προγνωστικά από τα οποία δημιουργούνται οχτώ συνδυασμοί των εφτά. Για να κερδίσετε πρέπει τουλάχιστον εφτά προγνωστικά να είναι σωστά - το ακριβές κέρδος εξαρτάται από τον αριθμό των προβλέψεων που θα αποδειχθούν σωστές.