Τι είναι το σύστημα 3/6 (20 στοιχήματα);

Σε ένα σύστημα 3/6 δίνετε 6 επιλογές από τις οποίες σχηματίζονται 20 με 3 επιλογές στοιχήματα. Για να κερδίσετε πρέπει τουλάχιστον 3 επιλογές σας να είναι σωστές - το ακριβές κέρδος εξαρτάται από τον αριθμό των προβλέψεων που θα αποδειχθούν σωστές.