Τι είναι το σύστημα 5/6 (6 στοιχήματα);

Σε ένα σύστημα 5/6 δίνετε 6 επιλογές από τις οποίες σχηματίζονται 6 συνδυασμοί των 5. Για να κερδίσετε πρέπει τουλάχιστον 5 επιλογές σας να είναι σωστές - το ακριβές κέρδος εξαρτάται από τον αριθμό των προβλέψεων που θα αποδειχθούν σωστές.