Μποξ

(Τελευταία ενημέρωση: 4.9.2017)

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Χρόνος Διεξαγωγής: Αν ο αγώνας δεν πραγματοποιηθεί για οποιονδήποτε λόγο και ξεκινήσει πάλι εντός 28 ημερών από την αρχική ημερομηνία διεξαγωγής, τότε όλα τα στοιχήματα ισχύουν για τον εκ νέου προγραμματισμένο αγώνα. Αν ο αγώνας ΔΕΝ ξεκινήσει εντός 28 ημερών από την αρχική ημερομηνία έναρξης, τότε όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα.

2.) Αν ένας εκ νέου προγραμματισμένος αγώνας διεξαχθεί σε χώρα άλλη από την αρχικά καθορισμένη, όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα. Αν ένας αγώνας προγραμματιστεί εκ νέου και διεξαχθεί σε άλλο χώρο αλλά στην ίδια χώρα, όλα τα στοιχήματα ισχύουν.

3.) Το αποτέλεσμα στο τέλος του αγώνα είναι τελικό. Αυτό περιλαμβάνει και οποιεσδήποτε επαναμετρήσεις των δελτίων σημείων των κριτών. Για τους σκοπούς του στοιχήματος, οποιαδήποτε διοργάνωση ανακηρυχθεί ‘τεχνική ισοπαλία' θα έχει ως αποτέλεσμα να θεωρηθεί η ισοπαλία η νικητήρια επιλογή. Οποιαδήποτε μετέπειτα αλλαγή γίνεται από τους αρμόδιους φορείς δεν ισχύει για τους σκοπούς των στοιχημάτων.

4.) Σύνολο Σημείων/ Γύρων (Πάνω/Κάτω): Αν ο αγώνας εγκαταλειφθεί πριν την ολοκλήρωσή του όλα τα στοιχήματα θεωρούνται άκυρα, εκτός αν το υψηλότερο δυνατό σύνολο που επιδέχεται στοιχήματος έχει ήδη επιτευχθεί, οπότε και όλα τα στοιχήματα ισχύουν. Αν ένας πυγμάχος δεν εκκινήσει έναν γύρο, τότε ο προηγούμενος γύρος που ολοκληρώθηκε θεωρείται ότι είναι ο τελευταίος γύρος του αγώνα.

5.) Νοκ ντάουν/Γύρος με μέτρηση: Μόνο τα νοκ ντάουν που οδηγούν σε "μέτρημα" από τον διαιτητή ή αν ο διαιτητής ξεκινήσει "μέτρημα" ισχύουν γι' αυτό το στοίχημα.

6.) Στοίχημα ατομικού γύρου: Τα στοιχήματα θα αποτιμούνται με βάση τον γύρο που ολοκληρώθηκε ο αγώνας. Αν ένας πυγμάχος δεν καταφέρει να ξεκινήσει έναν γύρο, τότε ο προηγούμενος γύρος που ολοκληρώθηκε θεωρείται ότι είναι το αποτέλεσμα που "κερδίζει" για αυτό το στοίχημα. Εάν για κάποιο λόγο ο αριθμός των γύρων αλλάξει πριν από την έναρξη του αγώνα, όλα τα στοιχήματα που αφορούν τους γύρους ακυρώνονται.

7.) Εάν ο αγώνας ολοκληρωθεί με ισοπαλία και δεν υπάρχουν αποδόσεις για αυτή την περίπτωση, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα.

8.) Τρόπος νίκης: Όλα τα στοιχήματα θα διευθετηθούν με βάση το επίσημο αποτέλεσμα που δηλώθηκε. Εάν, για οποιονδήποτε λόγο, ο αριθμός των γύρων αλλάξει πριν τον αγώνα, όλα τα στοιχήματα ισχύουν. Προσφερόμενες επιλογές.

- Νοκ άουτ: Όταν ένας αγωνιστής δεν καταφέρει να σηκωθεί μετά από μέτρηση μέχρι το 10
- Τεχνικό: Όταν ο αγώνας σταματήσει από τον διαιτητή ή ένας αγωνιστής αποσυρθεί
- Τεχνική απόφαση: Όταν ο αγώνας διακόπτεται από κόψιμο/τραυματισμό που δεν προκαλείται από μια γροθιά και αποφασίζεται από τις κάρτες βαθμολογίας του κριτή πριν ολοκληρωθεί ο προγραμματισμένος αριθμός γύρων
- Αποκλεισμός Όταν ο αγώνας σταματήσει και ο διαιτητής δηλώνει ότι ένας ή και οι δύο αγωνιστές έχουν αποκλειστεί
- Πόντοι Όταν ο αγώνας αποφασίζεται από τις κάρτες βαθμολογίας των κριτών με την ολοκλήρωση του προγραμματισμένου αριθμού γύρων
- Ισοπαλία: Όταν οι βαθμολογία των κριτών οδηγεί σε ισοπαλία ή όταν ο διαιτητής σταματήσει τον αγώνα και δηλώσει τεχνική ισοπαλία