Ποδηλασία

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Αλλαγές αποτελεσμάτων: Όλα τα στοιχήματα θα διακανονίζονται σύμφωνα με το επίσημο αποτέλεσμα κατά τη χρονική στιγμή απονομής στο πόντιουμ. Οποιεσδήποτε αλλαγές πραγματοποιούνται μετά από αυτή τη χρονική στιγμή, δεν θα ισχύουν για τους σκοπούς τους στοιχήματος.

2.) Όλα τα στοιχήματα ισχύουν: Όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν ακόμη και σε περίπτωση συντόμευσης μιας διοργάνωσης / ενός ετάπ.