Ειδικά

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Εξατομικευμένοι κανόνες θα προστίθενται εδώ κατά περίπτωση. Εάν δεν δηλώνεται κάτι διαφορετικό, θα ισχύουν οι γενικοί κανόνες αθλητικών στοιχημάτων.

2.) eSports: 1 X 2 - Ποιος θα νικήσει;
Τα στοιχήματα θα διακανονίζονται βάσει αποτελέσματος, συμπ. παράτασης. Εάν ο αγώνας/διοργάνωση λήξει με απόσυρση, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν και θα διακανονίζονται βάσει του επίσημου νικητή.

3.) eSports: 1 X 2 – Αποτέλεσμα
Τα στοιχήματα θα διακανονίζονται βάσει του αποτελέσματος μετά την κανονική διάρκεια. Εάν ο αγώνας/διοργάνωση λήξει με απόσυρση, όλα τα στοιχήματα θα ισχύουν και θα διακανονίζονται βάσει του επίσημου νικητή.

4.) eSports: Ακυρώσεις
Τα στοιχήματα θα ακυρώνονται ιδίως στις παρακάτω ενδεικτικές περιπτώσεις:
  • Εάν υπάρξει αλλαγή στην προγραμματισμένη απόσταση του αγώνα
  • Σε περίπτωση εύκολης νίκης

5.)  Στοιχήματα καιρού: Αποτελέσματα
Η αποπληρωμή θα βασίζεται στα μετεωρολογικά δεδομά που παρουσιάζονται στη σελίδα https://www.meteoblue.com