Κυνοδρομίες

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Head-to-Head Στοιχήματα (H2H): Η επιλογή που τερματίζει σε καλύτερη θέση στο στάδιο είναι η νικήτρια ή καλύπτει τη μεγαλύτερη απόσταση στην κούρσα. Αν μια ή και οι δύο επιλογές εγκαταλείψει(-ουν ή θεωρηθεί(-ουν) "Μη Συμμετέχων(-ντες)", τότε όλα τα σχετικά στοιχήματα είναι άκυρα.

2.) Επιλογή Λαγωνικού που θα Κερδίσει/ Δεν θα Κερδίσει: Αν η επιλογή εγκαταλείψει ή θεωρηθεί "Μη Συμμετέχουσα", τότε όλα τα σχετικά στοιχήματα είναι άκυρα.

3.) Φαβορί που θα Κερδίσει / Δεν θα Κερδίσει: Αν το φαβορί εγκαταλείψει ή θεωρηθεί "Μη Συμμετέχων", τότε όλα τα σχετικά στοιχήματα είναι άκυρα.

4.) Απόσταση Νίκης (Πάνω/ Κάτω): Η απόσταση νίκης μεταξύ του πρώτου και δεύτερου λαγωνικού αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση άκυρων κουρσών όλα τα σχετικά στοιχήματα θεωρούνται άκυρα.

5.) Μονός/ Ζυγός Αριθμός Κλωβού που Κερδίζει: Αν ο αγώνας τελειώσει με "Ισοπαλία" με μια επιλογή με μονό αριθμό κλωβού και η άλλη επιλογή με ζυγό αριθμό, τότε ο κανόνας Ισοπαλίας ("Dead Heat") ισχύει - που βρίσκεται στην Ενότητα "Κοινοί κανόνες στοιχήματος B1.7".

6.) 1 X 2 (όλα τα τραπς στη λίστα πρέπει να ξεκινήσουν): Εάν ένας κλωβός δεν ανοίξει για οποιονδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα ακυρώνονται.