Κυνοδρομίες

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Γενικοί κανόνες κυνοδρομιών: Εκτός εάν ο παίκτης επιλέξει το show ή, όπου είναι διαθέσιμη, την πρώιμη τιμή, όλα τα στοιχήματα για κυνοδρομίες θα διακανονίζονται με την τιμή έναρξης. Σε περίπτωση που δεν επιστρέφεται ούτε λαμβάνεται καμία επίσημη τιμή έναρξης, τότε όλα τα στοιχήματα με την τιμή έναρξης θα διακανονίζονται με βάση το τελευταίο show της βιομηχανίας που πέρασε. Τα ονόματα των λαγωνικών, όπου εμφανίζονται, είναι μόνο για ενημέρωση, ενώ όλα τα στοιχήματα διακανονίζονται στον αριθμό τραπ. Η μόνη εξαίρεση σε αυτό είναι οι αγώνες με πρώιμη τιμή.

2.) Διακανονισμός: Όλες οι κούρσες διακανονίζονται με βάση το επίσημο αποτέλεσμα, όταν επιβεβαιώνεται μέσω ανακοίνωσης ή στην οθόνη. Τυχόν μεταγενέστεροι αποκλεισμοί δεν θα υπολογίζονται για λόγους διακανονισμού. Σε περίπτωση που δεν ξεκινά ένας αγώνας ή ένα λαγωνικό που δεν ξεκίνησε την κούρσα φτάνει στο τέλος της, όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα και το ποντάρισμα επιστρέφεται (απόδοση: 1). Όταν ανακοινώνεται ότι δεν θα διεξαχθεί η κούρσα και επομένως όλα τα στοιχήματα διακανονίζονται με τη νέα κούρσα.

Σε περίπτωση απόσυρσης λαγωνικού από κούρσα όπου προσφέρθηκαν πρώιμες τιμές, όλα τα πονταρίσματα με αυτή την επιλογή θα θεωρηθούν ΑΚΥΡΑ και τα στοιχήματα στους υπόλοιπους συμμετέχοντες θα διακανονιστούν με την τιμή έναρξης. Αν αγωνιστεί αναπληρωματικό λαγωνικό, όλα τα στοιχήματα ισχύουν. Ωστόσο, αν ληφθεί πρώιμη τιμή και αυτή η επιλογή δεν αγωνιστεί στη συνέχεια, τότε όλα τα στοιχήματα με την πρώιμη τιμή είναι άκυρα. Οι θέσεις τερματισμού για οποιοδήποτε από αυτά τα αναπληρωματικά λαγωνικά θα υπολογίζεται είτε έχει τιμή είτε όχι. Εάν η επιλογή αποσυρθεί, τότε όλα τα στοιχήματα σε αυτή θα είναι άκυρα. Σε περίπτωση ισοπαλίας μεταξύ δύο ή περισσότερων επιλογών, το ποντάρισμα διαιρείται με τον αριθμό ισόπαλων.

3.) Πληροφορίες εγκατάλειψης/αναβολής: Αν μια κούρσα λάβει χώρα σε διαφορετικό χώρο, τότε όλα τα στοιχήματα για την κούρσα που τοποθετήθηκαν πριν από την ανακοίνωση θα θεωρηθούν άκυρα.

4.) Νικητής κούρσας: Επιλέξτε τον νικητή της κούρσας.

5.) Each Way (E/W): Όροι Each Way: 

2-4 συμμετέχοντες – Μόνο νίκη
5-6 συμμετέχοντες - ¼ αποδόσεων 1-2
Τα σωρευτικά στοιχήματα Each-way διακανονίζονται με βάση τη νίκη και τη θέση.

6.) Φορκάστ (Πρόβλεψη): Σε ένα στοίχημα φορκάστ πρέπει να δηλώσετε τον νικητή και το δεύτερο λαγωνικό που θα τερματίσει την κούρσα στη σωστή σειρά. Τα στοιχήματα φορκάστ είναι δεκτά μόνο σε κυνοδρομίες με τουλάχιστον 3 λαγωνικά. Τα στοιχήματα διακανονίζονται με βάση την επιστροφή φορκάστ για την τιμή έναρξης από τον υπολογιστή και τα μερίσματα δηλώνονται σε ποντάρισμα μίας μονάδας. Τα μη επονομαζόμενα φαβορί δεν γίνονται δεκτά στα στοιχήματα φορκάστ.

Σε περίπτωση ισοπαλίας δύο ή περισσότερων λαγωνικών για την πρώτη ή δεύτερη θέση, ξεχωριστά μερίσματα θα ανακοινωθούν για κάθε συνδυασμό και θα πληρωθούν σε κάθε φορκάστ που πληροί τις προϋποθέσεις.

Σε περίπτωση επιλογής λαγωνικού που δεν αγωνίζεται σε στοίχημα φορκάστ, το ποντάρισμα διακανονίζεται ως μονό ΝΙΚΗΣ για τις υπόλοιπες επιλογές στις αποδόσεις επιστροφής με την τιμή έναρξης. Σε περίπτωση ανεστραμμένων ή συνδυαστικών στοιχημάτων φορκάστ, όλα τα στοιχήματα θα αντιμετωπίζονται ξεχωριστά, λαμβάνοντας υπόψη τον κανόνα που ισχύει όταν κάποιο λαγωνικό που δεν αγωνίζεται προκύψει σε οποιοδήποτε τμήμα του στοιχήματος.  

7.)Τρικάστ: Στο τρικάστ πρέπει να επιλέξετε τα πρώτα τρία λαγωνικά που θα τερματίσουν την κούρσα στη σωστή σειρά. Τα στοιχήματα διακανονίζονται με βάση την επιστροφή τρικάστ για την τιμή έναρξης από τον υπολογιστή και τα μερίσματα δηλώνονται σε ποντάρισμα μίας μονάδας. Αν ένα στοίχημα τρικάστ γίνει δεκτό σε αγώνα όπου δεν έχει ανακοινωθεί μέρισμα τρικάστ, όλα τα στοιχήματα θα διακανονιστούν ως στοίχημα φορκάστ στις δύο επιλογές. Σε ένα στοίχημα τρικάστ που περιέχει δύο λαγωνικά που δεν αγωνίζονται, όλα τα στοιχήματα θα διακανονιστούν ως μονό νίκης στην επιλογή που απομένει. Στην περίπτωση που δύο ή περισσότερα λαγωνικά είναι σε ισοπαλία για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη θέση, ξεχωριστά μερίσματα θα ανακοινωθούν για κάθε συνδυασμό και θα πληρωθούν σε κάθε τρικάστ που πληροί τις προϋποθέσεις.

8.) Στοιχήματα Head-to-Head (H2H): Η επιλογή που τερματίζει με την υψηλότερη θέση είναι νικητήρια. Εάν μία ή και οι δύο επιλογές αποσυρθούν ή θεωρηθεί ότι δεν αγωνίζονται, τότε όλα τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα είναι άκυρα.

9.) Επιλογή λαγωνικού που κερδίζει/δεν κερδίζει: Αν η επιλογή αποσυρθεί ή θεωρηθεί ότι δεν αγωνίζεται, τότε όλα τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα είναι άκυρα.

10.) Νίκη/Ήττα φαβορί: Αν το φαβορί αποσυρθεί ή θεωρηθεί ότι δεν αγωνίζεται, τότε όλα τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα είναι άκυρα.

11.) Απόσταση νίκης (πάνω/κάτω): Η απόσταση νίκης μεταξύ του πρώτου και δεύτερου λαγωνικού αποτελεί το τελικό αποτέλεσμα. Σε περίπτωση ακύρωσης κούρσας, όλα τα στοιχήματα σε αυτή την αγορά θα είναι άκυρα.

12.) Μονός/ζυγός αριθμός νικητήριου τραπ: Αν ο αγώνας τελειώσει με ισοπαλία μιας επιλογής με μονό αριθμό τραπ και την άλλη με ζυγό αριθμό, τότε ισχύουν οι κανόνες ισοπαλίας.

13.) Επιλογές τραπ 3-way (όλα τα τραπ που αναφέρονται πρέπει να αγωνιστούν): Αν ένα τραπ δεν ξεκινήσει για οποιοδήποτε λόγο, όλα τα στοιχήματα θα είναι άκυρα.