Χόκεϊ

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Πρώτος Παίκτης που θα Σκοράρει: Αν ο αγώνας διακοπεί οποιαδήποτε στιγμή και το πρώτο γκολ έχει ήδη σημειωθεί, τότε όλα τα στοιχήματα ισχύουν. Αν δεν έχει επιτευχθεί γκολ κατά τη στιγμή της διακοπής τότε όλα τα στοιχήματα είναι άκυρα. Αν ένας παίκτης δεν έχει εισέλθει στο χώρο διεξαγωγής του αγώνα προτού σημειωθεί το πρώτο γκολ που ισχύει, τότε ο παίκτης θεωρείται "μη συμμετέχων" και όλα τα στοιχήματα σε αυτόν τον παίκτη θεωρούνται άκυρα.

2.) Ομάδα που Υποβιβάζεται: Αυτό το στοίχημα αφορά τις ομάδες, οι οποίες καταλαμβάνουν τις θέσεις υποβιβασμού στο τέλος της περιόδου. Όλες οι μετέπειτα αλλαγές, που μπορεί να γίνουν για οποιονδήποτε λόγο, θεωρούνται ότι δεν σχετίζονται με το στοίχημα αυτό.