Φούτσαλ

Εκτός των παρακάτω ειδικών κανόνων στοιχήματος, ισχύουν και οι γενικοί όροι συμμετοχής σε στοιχήματα. Ωστόσο, οι ειδικοί κανόνες θα υπερισχύουν των γενικών όρων συμμετοχής.

1.) Ομάδα που θα Υποβιβαστεί: Αυτό το στοίχημα αφορά τις ομάδες, οι οποίες καταλαμβάνουν τις θέσεις υποβιβασμού στο τέλος της σεζόν. Οποιεσδήποτε μετέπειτα αλλαγές, οι οποίες μπορεί να επέλθουν για οποιοδήποτε λόγο, θεωρούνται ότι δεν σχετίζονται με αυτό το στοίχημα.